Teamcoaching

Teamcoaching richt zich op het faciliteren van teams in ontwikkeling. Teams in opbouw, teams waar het niet loopt, waar conflicten spelen of juist teams die goed presteren en weinig verbinding ervaren.

Teams zijn onderdeel van een grotere geheel, een organisatie. Vaak is de verbinding zoek of vindt men het lastig om de vertaalslag te maken vanuit de organisatiedoelen naar teamdoelen. Ook het leiding geven aan een team of juist het leiding ontvangen kan een thema zijn.

Vanuit systeemdenken wordt gekeken naar de samenhang van delen met het geheel en naar de stagnatie die optreedt. Welke factoren spelen in het in stand houden van stilstand en belemmeren om weer in beweging te komen? En welke belangen spelen daarin mee? Wat is er nodig om beweging te creŽren en in beweging te blijven?

Vragen van teams, die aanleiding kunnen zijn voor teamcoaching, zijn: