Organisatiecoaching

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op - organisaties zijn continu in beweging, in een continu veranderingsproces. Het leer- en stuurvermogen van mensen in organisaties wordt voortdurend uitgedaagd.

Organisatiecoaching wordt ingezet voor ontwikkelingsprocessen op organisatieniveau en het samenspel tussen individueel, team en organisatieniveau. De organisatie wordt gezien als een systeem, een geheel waarvan de delen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden.

Organisatiecoaching is aan de orde wanneer sprake is van ongewenste resultaten, ondanks de vele inspanningen die worden verricht. Vaak speelt dat beproefde oplossingen niet meer werken en dat er nog geen zicht is op nieuwe, werkende oplossingen voor de problemen waarmee de organisatie geconfronteerd wordt. Of dat de markt met nieuwe vragen komt waar de organisatie nog geen antwoord op weet.

Odem biedt ondersteuning bij integrale organisatievraagstukken, waarbij diverse instrumenten en interventies op de verschillende niveaus in de organisatie aan de orde zijn.

Odem werkt hiertoe samen met collega-professionals. De visie van waar uit gewerkt wordt sluit aan bij het systeemdenken en het gedachtegoed van Spiral Dynamics (Graves/Beck) en Integral Psychology (Wilber).