Birkman methode

logo Birkman

De Birkman methode is een online zelf assessment methode die u een prachtige gelegenheid biedt om uzelf in beeld te krijgen en uw effectiviteit te vergroten. Het uitgebreide persoonlijkheidsprofiel gaat in op uw interessegebieden, werkstijl, alsook uw behoeften en stressgedrag. U verkrijgt inzicht in de eigen reactiepatronen en hoe u zelf en uw omgeving daar op een constructieve wijze mee om kunnen gaan.

Birkman Methode als zelfstandig instrument

Het Birkman assessment vul je in ca. 1 uur online in. Afgestemd op de vraagstelling van u en uw organisatie, laten wij vervolgens een rapportage opmaken die als basis dient voor de terugkoppeling van de uitkomsten.

Uw Birkman profiel wordt in drie gesprekken teruggekoppeld en doorgesproken, zodat er gelegenheid is om een vertaalslag te maken naar de eigen (werk-)praktijk en inzichten gekoppeld kunnen worden aan actie- en/of leerpunten. Als ondersteuning daarvoor wordt met diverse instrumenten gewerkt vanuit het Integraal Ontwikkelingsmodel. U ontvangt tevens een uitgebreid persoonlijk rapport op schrift.

Indien gewenst kan dit traject uitmonden in een persoonlijk ontwikkelplan of gekoppeld worden aan een loopbaan(her)oriëntatie.

Birkman Methode als onderdeel van een (team)coachtraject

Uiteraard is het ook mogelijk om de Birkman Methode te combineren met een individueel coachtraject. Ook is deze methode goed toepasbaar op de samenwerking in teams en kan derhalve onderdeel uitmaken van een teamcoachingtraject of ingezet worden bij management development en mobiliteitsvraagstukken in organisaties.