Opleiding en training

Odem biedt maatwerk in opleiding & training, in aansluiting op de visie, missie, doelstellingen en gewenste resultaten van de betrokken organisatie.

In de trainingen wordt gewerkt vanuit ervaringsleren, gericht op het ontwikkelen van effectief gedrag en motiverende overtuigingen. Reflectie op eigen handelen is een voorwaarde voor managen en coachen, omdat waarnemen in de hier-en-nu situatie essentieel is voor effectief leren.

Tevens is de trainer ook coach van de groep, wat tot grotere alertheid en groepsleren leidt.

Odem biedt programma's op het gebied van: