Training Coachend Leiderschap

De training Coachend Leiderschap is bedoeld voor organisaties waarin resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken als kerncompetenties geformuleerd zijn.

Vanuit de drie petten van Leider, Manager en Coach wordt de rol van de leidinggevende in de organisatiecontext belicht en uitgediept.

schema coachend leiderschap

Vanuit de leiderpet wordt visie op de organisatie, eigen afdeling of team onderzocht en de link tussen de visie op het eigen team en de organisatiecontext. Ook wordt aandacht besteed aan het uitdragen van deze visie in het dagelijkse werk.

De managerpet richt zich op operationele, organisatorische zaken. Een helder managementkader en speelveld is een voorwaarde om de vertaalslag van leiderpet naar coachpet te faciliteren. De managerpet vraagt om duidelijke sturing en verantwoording om tot een effectieve bedrijfsvoering te komen.

De coachpet richt zich op het ontwikkelen van teams en individuen. Belangrijk is de overstap van sturen op inhoud naar sturen en coachen op proces. Om zo niet in de valkuil te stappen dat je denkt te coachen maar feitelijk nog steeds aan het managen bent. Vele managers menen namelijk te coachen terwijl medewerkers tegelijkertijd melden daar weinig van te merken!

Veerkracht, visie uitdragen en tegenwoordigheid van geest zijn drie belangrijke competenties voor de coachend leider. Authenticiteit en autoriteit vormen de kern van de drie petten van elke leidinggevende.

Tijdens de training worden alle petten behandeld en gecombineerd met praktische opdrachten voor de deelnemers. Theorie wordt zo direct aan de praktijk gekoppeld. Deelnemers zijn heel positief over de training, omdat ze veel leren over de drie petten en heel praktische handvatten meekrijgen voorhun eigen werkpraktijk als leidinggevende. Bovendien fungeert de trainingsgroep ook als lerende groep, waardoor men veel van en met elkaar leert.

De training Coachend Leiderschap wordt aangeboden als in company training en als training met open inschrijving.

coachingsbox - coachend leiderschap

Irene van Meijgaard is co-auteur van de audio-cd Coachend Leiderschap van de Coachingbox.