Personal Coaching

Personal coaching richt zich op het vrij maken van jouw unieke vermogens, het hervinden van jouw vrije ruimte in een gegeven (werk)context.

Handig als je jezelf in beeld hebt wat betreft drijfveren, geconditioneerd gedrag, gewoontes en overtuigingen.

Hoe creëer jij je vrije ruimte? Wat is eigen aan jou? Hoe kom jij tot jouw keuzes?

Je werkt aan het vermogen jezelf te ontwikkelen door te reflecteren op je eigen gedrag en het effect ervan in jouw dagelijkse omgeving. Door tijd en aandacht te besteden aan reflectie ben je steeds beter in staat jezelf te beschouwen in het handelen zelf, ook in voor jouw lastige situaties. We gaan daarbij in op voor jou belemmerende overtuigingen en hoe je je zelf klemzet in je gedrag en denken. Om vervolgens de functie van patronen te onderzoeken en te ontdekken wat jouw eigen unieke talenten en mogelijkheden zijn om vorm te geven aan jouw handelen. Daarmee breng je jezelf tot het punt waar verandering mogelijk is, in je denken en gedrag. Zo neemt je ontwikkelingsvermogen enorm toe en ben je in staat jezelf te blijven coachen door steeds weer je handelen en beschouwen bij elkaar te brengen.

Bevrijd jezelf van belemmerende patronen en creëer jouw vrije ruimte om te handelen.

In een intakegeprek verkennen we eerst je huidige (werk)situatie en bespreken we doelstellingen en aanpak voor een coachingstraject.

In personal coaching wordt gewerkt vanuit de integrale benadering. Ter ondersteuning worden diverse methodieken ingezet, zoals vanuit systeemdenken en systemisch werk, voice dialogue, intuïtieve ontwikkeling en RET. Ook een biografische analyse of de Birkman methode kan onderdeel zijn van een coachtraject.

Vragen van mensen, die aanleiding kunnen zijn voor personal coaching, zijn:

De vragen zijn heel divers en zijn te relateren aan de verschillende niveaus in de ijsberg.

Sommige vragen zijn aan te pakken met een directe, oplossingsgericht aanpak op de korte termijn. Andere vragen appelleren aan een aanpak gericht op de langere termijn. Vaak richt de personal coaching zich op beide.